Rozsączanie ścieków oczyszczonych w gruncie może zostać zrealizowane w podobny sposób jak rozsączanie wody deszczowej. Jednak należy pamiętać o pewnych zastrzeżeniach. Między innymi dno układu rozsączającego musi znajdować się przynajmniej 1,5 m powyżej zwierciadła wody pierwszej warstwy wodonośnej. Należy też pamiętać o innym sposobie prowadzenia obliczeń niż w przypadku deszczówki. W celu doboru odpowiedniego rozwiązania do danych warunków zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym. Do rozsączania ścieków oczyszczonych nie zaleca się również stosowania skrzynek rozsączających oraz rur drenarskich, które w krótki czasie stracą swoje pierwotne właściwości. Poniżej prezentujemy zalecane przez nas produkty do rozsączania ścieków oczyszczonych w gruncie – tunele rozsączające oraz studnie chłonne.

Tunele rozsączające

W naszej ofercie wyróżniamy aż 4 pojemności tuneli rozsączających: 150, 270, 624 i 1600 litrów! Poza najmniejszą pojemnością rozróżniamy jeszcze dwie wersje wytrzymałościowe tuneli.

Korzyści z zastosowania tuneli rozsączających:

 • Lekka konstrukcja.
 • Możliwość łączenia modułów w ciągi o dowolnej długości.
 • Nieskomplikowany i szybki montaż.
 • Możliwość montażu w terenie narażonym na obciążenia dynamiczne spowodowane ruchem kołowym (dot. odpowiednich wersji wytrzymałościowych).
 • Praktycznie bezobsługowa eksploatacja.
 • Racjonalne zagospodarowanie terenu (system podziemny).
 • Możliwość zagospodarowania ścieków oczyszczonych na terenie działki.

DrainTunel 150 litrów

To co wyróżnia tunele o najmniejszej pojemności w naszej ofercie to poza atrakcyjną ceną, również kompaktowe wymiary oraz możliwość posadowienia pod terenem przejazdowym z ruchem samochodów osobowych (do 3,5 tony). Na początku i końcu każdego rzędu tuneli należy zastosować dedykowaną płytę zamykającą do tych tuneli. W płycie jest możliwość podłączenia rury o średnicy 110 lub 160 mm.

Karta katalogowa DrainTunel 150 litrów

DrainTunel 270 litrów

Tunele w pojemności 270 litrów cechuj niewielka wysokość – zaledwie 35 cm, co może być kluczowe przy zachowaniu minimum 1,5 metra różnicy wysokości pomiędzy dnem układu a warstwą wodonośną. Tunele są dostępne w dwóch wersjach wytrzymałościowych. Wersja lekka przeznaczona jest do montażu w terenach zielonych i naziomie gruntu maksymalnie. 0,8 metra. Z kolei wersja ciężka może być zainstalowana pod terenami z ruchem pojazdów do 3,5 t. Maksymalny naziom gruntu nad nimi to 2,6 metra.

Karta katalogowa DrainTunel 270 litrów

DrainTunel 624 litrów

Tunele DrainTunel 624 litrów charakteryzuje większa powierzchnia dna oraz ścian bocznych, przez które możliwe jest rozsączanie ścieków oczyszczonych, niż w przypadku wcześniej opisanych produktów. Analogicznie jak w przypadku tuneli 270 litrów również tutaj jest dostępny typ lekki oraz ciężki tuneli. Identyczne jest również rozróżnienie tych dwóch typów tuneli pod kątem możliwości posadowienia w danym terenie, a także maksymalny naziom gruntu w przypadku typu ciężkiego. Z kolei maksymalny naziom dla wersji lekkiej DrainTunel 624 l wynosi 0,5 metra.

Karta katalogowa DrainTunel 624 litrów

Drainmax 1600 litrów

Tunele Drainmax charakteryzują się bardzo dużą pojemnością retencyjną. Dzięki czemu jeden Drainmax jest w stanie zastąpić kilka tuneli o mniejszej pojemności! Dodatkowym autem jest też ich duża wytrzymałość. Są one dostępne w dwóch wariantach wytrzymałości na obciążenia, tj. SLW12 i SLW60. Dzięki temu tunele rozsączające DRAINMAX doskonale sprawdzą się w montażu pod terenami, gdzie odbywa się ruch pojazdów ciężarowych. Charakterystyka tunelu skłania ku ich stosowania w większych inwestycjach, aczkolwiek z powodzeniem można je również stosować w systemach indywidualnych. Na początku i końcu każdego rzędu tunelu należy zamontować element początkowy i końcowy. W tym pierwszym mamy możliwość podłączenia rury dopływowej o średnicy 110, 160, 200 oraz 300 mm. Pojemność każdego z nich to 100 litrów.

Karta katalogowa Drainmax 1600 litrów

Studnia chłonna Igloo 900 litrów

Studnie chłonne Igloo to nieco inne rozwiązanie pod względem konstrukcji do przedstawionych wcześniej tuneli rozsączających, jednak spełniające takie samo zadanie – rozsączanie ścieku oczyszczonego.

Zalety stosowania studni Igloo

 • Niedrogie rozwiązanie dla wszystkich wielkości zbiorników.
 • Wysoka zdolność akumulacji, duża pojemność.
 • Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca
 • Wysoka zdolność rozsączania przez dno i ściany boczne.
 • Możliwość w prosty sposób rozbudowy układu o kolejne studnie.
 • Możliwość najazdu ciężarówką (klasa obciążenia SLW 30).

Karta katalogowa Igloo 900 litrów