Układy rozsączające

Jedną z metod uporania się z wodą deszczową może być rozsączanie w gruncie, jednak jest ona silnie uzależniona od przepuszczalności gruntu oraz ilości dostępnego miejsca.

Istnieje wiele rozwiązań z zakresu rozsączania wody deszczowej, najbardziej popularnymi są obecnie skrzynki, tunele rozsączające, a także studnie chłonne.

Elementy rozsączające stanowią również uzupełnienie systemów wykorzystania wody deszczowej, pozwalają na pozbycie się jej nadmiaru, gdy dojdzie do przepełnienia zbiornika.