Skrzynki rozsączające 230 l

Niewielka i lekka skrzynka rozsączająca (waga tylko ok. 7kg) zastępuje ok. 1 tony żwiru. Dużą zaletą skrzynki jest przede wszystkim jej zdolność akumulacyjna, która wynosi aż 950 litrów na m3 skrzynki. W przypadku rowów żwirowych, ta zdolność wynosi tylko 150-300 litrów na m3. Skrzynki rozsączające montuje się szybko i sprawnie bez użycia specjalistycznego sprzętu. Można je łączyć ze sobą i w zależności od warunków lokalnych można je ustawiać obok siebie lub jedna za drugą.

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba skrzynek 4 8 12
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba skrzynek 8 16 22
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba skrzynek 11 22 30
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba skrzynek 13 28 38