Studnie Igloo 900 litrów

Posiadające dużą pojemność retencyjną studnie Igloo pozwalają na przetrzymanie dużej ilości wody i powolne jej rozsączanie w otaczającym gruncie. Mogą zostać połączone w rozgałęzione systemy. Pozwalają zmniejszyć ilość potrzebnego żwiru.

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba studni 1 2 3
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba studni 2 4 6
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba studni 3 6 8
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba studni 4 7 10