Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków i elementy rozsączające

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie idealne dla inwestorów borykających się z brakiem możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków często wiąże się z większym nakładem inwestycyjnym niż budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki (tzw. szamba), jednak w perspektywie czasu okazuje się być rozwiązaniem tańszym ze względu na znacznie niższe koszty eksploatacji. Oczyszczalnie przydomowe są całkowicie bezpieczne dla środowiska, co gwarantuje cały proces oczyszczania ścieków. Co więcej, urządzenia te sprawdzają się bardzo dobrze w każdych warunkach, Można je zamontować w różnych warunkach gruntowo-wodnych.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków znajdujące się w naszej ofercie spełniają wszystkie, rygorystyczne normy dotyczące wymaganych efektów ekologicznych, sprawności oczyszczania i stężeń zanieczyszczeń w odpływie. Można je instalować również na obszarach aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wyniki badań notyfikowanych jednostek badawczych wykazały zgodność oczyszczalni z normą PN-EN 12566-3:2016-10.

Screenshot---2022-05-11T190658.876

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Jednokomorowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dostępne w naszej ofercie można scharakteryzować jako bardzo kompaktowe urządzenia. W związku z tym całość urządzeń do oczyszczania znajduje się w jednym zbiorniku. Tego typu oczyszczalnie charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji oraz łatwym i szybkim montażem, a także prostą obsługą. Cechuje je skuteczność oczyszczania ścieków na poziomie 95%. Jest to wynik zdecydowanie lepszy niż w przypadku oczyszczalni drenażowych, gdzie skuteczność oczyszczania szacuje się na około 70-75%. Dzięki wysokiej skuteczności oczyszczania jednokomorowe biologiczne oczyszczalnie mogą być stosowane w aglomeracjach, a odciek jest bezzapachowy i klarowny. Zapewnia to bezpieczeństwo dla środowiska.

Proces oczyszczania w oczyszczalniach z naszej oferty podzielony jest na trzy fazy. W pierwszej z nich ścieki surowe dopływają do reaktora (zbiornika oczyszczalni), gdzie podlegają procesowi sekwencyjnego natleniania. Przyczynia się to do usuwania zanieczyszczeń organicznych, jak również azotu i fosforu. Faza druga rozpoczyna się w momencie zatrzymania pracy dmuchawy (napowietrzania). Dzięki temu następuje opadanie osadu na dno zbiornika, tj. proces sedymentacji. W trzeciej i zarazem ostatniej fazie następuję odpompowanie oczyszczonego i wyklarowanego ścieku. Co istotne dzięki sterownikowi, oczyszczalnia automatycznie przechodzi w tryb wakacyjny (ekonomiczny) przy dłuższym okresie bez dopływu ścieków.

Wytrzymałe zbiorniki i trwałe komponenty to znaki rozpoznawcze proponowanych przez nas rozwiązań. Oczyszczalnia typu BioFow oraz zestawy do modernizacji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni drenażowych BioFlow FIX to nasze produkty flagowe. Ścieki oczyszczone można wprowadzać do gruntu za pomocą układów rozsączających, wypompowywać na powierzchnię działki (np. nawadnianie krzewów, poletko z roślinami wodolubnymi) lub odprowadzać do innych odbiorników np. cieków wodnych.

Cześć, mam na imię Mariusz

Jestem właścicielem MPI, chętnie odpowiem na Twoje pytania. Skontaktuj się ze mną!

Tel: +48 668 118 553
E-mail: mariusz.piasny@mpi.com.pl

Mariusz-Piasny