Zestaw BioFlow FIX pozwala na modernizację istniejących już zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), a także oczyszczalni drenażowych, które działają nieprawidłowo. Jest to w zasadzie zaimplementowanie oczyszczalni biologicznej w istniejącym zbiorniku. 

Jak działa oczyszczalnia BioFlow FIX?

Oczyszczalnia pracuje jako sekwencyjny reaktor porcjowy, w którym oczyszczanie zachodzi w wysokoefektywnej technologii osadu czynnego, a jej praca jest kontrolowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony w skrzynce technicznej. 

Fazy pracy oczyszczalni:

  • naprzemienne napowietrzanie,
  • sedymentacja,
  • odpompowanie oczyszczonych ścieków.

Zestaw BioFlow FIX składa się z takich elementów jak: dmuchawa, dyfuzory, rozdzielacze, system do poboru ścieków oczyszczonych, pompa i pływaki. Zastosowanie pompy pozwala odprowadzić ścieki oczyszczone w dowolne miejsce na działce bez konieczności wykonywania radykalnych zmian w zagospodarowaniu otoczenia. Zestawy posiadają aktualny certyfikat zgodności z PN-EN 12566-3. Gwarancja na urządzenia wynosi 24 miesiące.

Czym wyróżniają się zestawy do modernizacji? 

Oczyszczalnia drenażowa

Funkcjonująca od kilku lub kilkunastu lat oczyszczalnia drenażowa przestaje działać poprawnie: dochodzi do utraty drożności układu rozsączającego ułożonego w gruncie, co uniemożliwia dalsze korzystania z oczyszczalni. W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie nowoczesnej technologii BioFlow FIX. Dzięki jej zastosowaniu można zmodernizować istniejący zbiornik oczyszczalni do pełnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni ścieków. Zamiast układu rozsączającego zamontowanego w gruncie, stosuje się nowoczesny system natrysku ścieków oczyszczonych na poletko rozsączające lub na rabaty porośnięte krzewami i roślinami. Ścieki cechuje bardzo wysoka klarowność oraz całkowity brak zapachów, a substancje odżywcze w nich zawarte sprzyjają rozwojowi roślin.

Zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo)

W sytuacji podłączenia budynku do zbiornika bezodpływowego (szamba) użytkownik narażony jest zarówno na częste wywozy ścieków jak i na dyskomfort związany z przepełnieniem zbiornika w najmniej oczekiwanych momentach np. tuż przed weekendem. Jest to związane również z ciągle wzrastającymi kosztami wywozu. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest modernizacja istniejącego zbiornika na ścieki bytowe do pełnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni ścieków BioFlow FIX. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywać się może zarówno do gruntu, jak i na poletko rozsączające lub na rabaty z zielenią.

Każdorazowo, w celu opracowania koncepcji technicznej rozwiązania niezbędne są następujące dane:

  • szczegółowy rysunek zbiornika wraz z jego wymiarami,
  • głębokość posadowienia zbiornika/wysokość komina zbiornika,
  • możliwość podprowadzenia zasilania 230V w pobliże zbiornika,
  • określenie miejsca i sposobu odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Jakie są zalety rozwiązania BioFlow FIX?

Do zalet zestawów BioFlow FIX możemy zaliczyć następujące kwestie:

  • Możliwość przeróbki na oczyszczalnię istniejącego zbiornika wykonanego z różnych materiałów tj. z betonu, tworzywa lub stali – dzięki zastosowanej technologii ścieki oczyszczone spełniają najwyższe parametry jakościowe
  • Możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania roślin
  • Bardzo szybki zwrot nakładów na modernizację zbiornika – bardzo rzadki wywóz osadu nadmiernego, raz na kilka lat– całkowita bezzapachowość procesu

Dowiedz się więcej czytając naszego bloga www.mpi.com.pl/bazy_wiedzy/