Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SOLIDO, Pokrzywnica

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SOLIDO, Pokrzywnica

Problem – brak dostępnej kanalizacji sanitarnej na działce o wysokiej wodzie gruntowej.
Rozwiązanie – Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków SOLIDO, tunele rozsączające Draintunel 270.

Ścieki bytowe z domu jednorodzinnego są odprowadzane do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze zintegrowaną przepompownią. W pełni oczyszczone ścieki po oczyszczalni trafiają do tuneli rozsączających Draintunel 270, posadowionych maksymalnie płytko, tak aby zachować wymaganą odległość od zwierciadła wód gruntowych. Tylko dzięki unikalnym właściwościom oczyszczalni SOLIDO i możliwości posadowienia w wysokiej wodzie gruntowej można było przeprowadzić realizację inwestycji.

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.