Separatory cieczy lekkich

Separatory cieczy lekkich dzielą się na te służące oddzieleniu substancji ropopochodnych z wód opadowych oraz te do oddzielania tłuszczy, olejów i skrobi zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych.