Oferowany przez firmę MPI komplet wewnętrzny – domowy do zagospodarowania wody szarej pozwala na przerobienie tego surowca w wydajności sięgającej aż trzystu litrów na dzień! Zestaw jest prosty w konstrukcji i nie zabiera wiele miejsca, przystosowany do użycia w piwnicy czy garażu.

Źródło: INTEWA GmbH, http://www.INTEWA.com

1 – Zbiornik wody szarej, 2 – Zbiornik wody czystej, 3 – dmuchawa membranowa, 4 – Zestaw węży połączeniowych, 5 – Centrala EcoRain 10


Krótki opis instalacji:

Woda szara dopływająca z pryszniców, wanien, umywalek oraz pralki, zanim trafi do komory bioreaktora jest wstępnie filtrowana przez wysoko wydajny filtr PURAIN, w tym momencie zachodzi separacja cząstek stałych – zawieszonych.
W późniejszych etapach woda szara jest poddana procesowi ultrafiltracji za pomocą membran systemu AQUALOOP, jest to najistotniejszy krok działania całego systemu który umożliwia uzyskanie wody o wysokim standardzie. Oczyszczona woda kierowana jest do zbiornika wody czystej skąd pobierana jest później na instalację kierującą ją do przyborów. Jednostką która pozwala nam zasilić nasze urządzenia jest centrala RAINMASTER ECO (dostępna wersja z centralą AQUAMATIC DOMESTIC C PLUS), jedno z najbardziej ekonomicznych i bezpiecznych rozwiązań tego segmentu. Centrala podczas swojej pracy jest w stanie zasilić wodą czystą przybory takie jak toaleta, pralka czy nawet zraszacz ogrodowy. Jeżeli wody oczyszczonej zabraknie w zbiorniku, wówczas układ przestawi się na pracę z wodą wodociągową nie powodując przerw podczas pracy.