Zestaw ECO

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów stworzyliśmy nasz autorski zestaw, którego jednostką sterującą jest konsola sygnowana marką MPI! Jest to rozwiązanie nieco inne niż znane do tej pory zestawy domowo-ogrodowe oparte na centralach deszczowych AquaMatic Domestic. W zestawie ECO zamiast pompy powierzchniowej w centrali zastosowano ciśnieniową pompę zatapialną Top Multi-Evo II wraz z pływającym koszem ssawnym umiejscowioną w zbiorniku wody deszczowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy martwić się dodatkową pompą wspomagającą, w sytuacji, gdy centrala znajduje się w zbyt dużej odległości od zbiornika. Nie musimy również obawiać się dźwięku powstającego podczas rozruchu i pracy pompy, gdyż znajduje się ona poza budynkiem. Urządzenia składające się na zestaw domowo-ogrodowy tworzą kompletny system do wykorzystania wody deszczowej w domu do spłukiwania toalet, prania w pralkach automatycznych oraz w ogrodzie do nawadniania roślin czy prac technicznych.

Konsola MPI ECO to kompaktowe rozwiązanie wyposażone w sterownik z naczyniem przeponowym oraz zestaw napełniający. Urządzenie jest kompatybilne z pompami o maksymalnym ciśnieniu 8 bar, wydajności do 8 m3/h i mocy maksymalnej wynoszącej 2,2 kW. W sterowniku mamy możliwość ustawienia ciśnienia startu oraz wyłączenia pompy. Posiada on również cyfrowy wskaźnik ciśnienia. Maksymalne dopuszczalne natężenie prądu dochodzącego do pompy wynosi 16 A. Na konsoli zamontowany jest elektrozawór wraz z lejkiem kanalizacyjnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest dopełnianie zbiornika wodą wodociągową oraz zachowana jest swobodna przerwa powietrzna, co stanowi zgodność urządzenia z normą PN-EN 1717. W przypadku opadnięcia pływaka, który jest sprzężony z elektrozaworem, na poziom minimalny, wówczas przekazywany jest sygnał do otwarcia dopływu wody świeżej poprzez elektrozawór. Po osiągnięciu ustalonego poziomu maksymalnego dopływ wody wodociągowej zostaje odcięty. Z tego względu praca instalacji jest niezależna od opadu atmosferycznego.

Konsola MPI ECO

Pompa Pedrollo Top Multi-Evo II charakteryzuje się identycznymi parametrami pracy (Qmax = 4,8 m3/h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW), jak Top Mulit Tech II znany z zestawów ogrodowych standard. Z tą różnicą, że Top Multi-Evo jest pompą nieautomatyczną – jej załączeniem oraz wyłączeniem kieruje sterownik (Switchmatic 2 T-KIT). Dodatkowo posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem w postaci pływaka oraz wyposażona jest w króciec ssawny. Montuje się na nim pływający pobór, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zassaniem nieczystości. W zestawie domowo-ogrodowym ECO wraz z pompą dołączany jest również pływający kosz ssawny, który dodatkowo zabezpiecza zarówno pompę, jak i całą instalację.

Pompa Top Multi-Evo II

 

Pływający kosz ssawny do pompy

Tegoroczną nowością w naszej ofercie, która jest jednocześnie komponentem zestawu jest przedzbiornikowy filtr OPTI oraz jego nadstawka. Wyposażony jest w przyłącza DN100. Wewnątrz filtra znajduje się kosz filtracyjny o przepustowości oczek 0,9 mm. Kosz wyposażony jest w uchwyt, który ułatwia jego wyciągnięcie i konserwację. Filtr może być stosowany dla powierzchni dachu do 200 m2. W przypadku konieczności głębszego posadowienia należy użyć nadstawki, z możliwością jej przycięcia co 75 mm.

Filtr OPTI

Ostatnim elementem łączącym omawiany zestaw jest filtr domowy do wody. Oczyszcza on wodę metodą wirowania. Podczas oczyszczania nie występują znaczące spadki ciśnienia. Zanieczyszczenia pozostawiane są na dnie przezroczystego klosza, a rękaw filtrujący dalej oczyszcza wodę. Montuje się go na instalacji tłocznej przed rozgałęzieniem na poszczególne punkty poboru i stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed przedostaniem się zanieczyszczeń do instalacji.

Poniżej zostaną przedstawione wizualizacje oraz asortyment wchodzący w skład poszczególnych zestawów, a także wyposażenie opcjonalne dla zestawów domowo-ogrodowych ECO. Elementy jak konsola MPI ECO pompa Top Multi-Evo II, pływający kosz ssawny do pompy, filtr OPTI z nadstawką, a także filtr domowy do wody są stosowane w każdym z omawianych zestawów, niezależnie od zastosowanego modelu zbiornika.

W skład zestawu domowo-ogrodowego ECO ze zbiornikiem EcoLine II wchodzą następujące elementy:

 • pokrywa,
 • rura wznosząca,
 • konsola MPI ECO,
 • filtr OPTI z nadstawką,
 • pompa Top Multi-Evo II,
 • pływający kosz ssawny do pompy,
 • filtr domowy do wody.

 

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem EcoLine II

Podobnie jak w zestawach ogrodowych, również w tych dedykowanych dla domu i ogrodu największe różnice zauważamy w elementach wznoszących zbiorników. Są one inne dla zbiorników EcoLine II niż w przypadku BlueLine II, F-Line i NEO. Dla tego pierwszego mamy standardową pokrywę oraz rurę wznoszącą (jak w zestawach ogrodowych). Z kolei zbiorniki marki PremierTech w zestawach domowo-ogrodowych są wyposażone w pokrywę TopCover, rurę wznoszącą VS60 i uszczelkę.

Pokrywa Top Cover to podstawowe zwieńczenie zbiornika, wytrzymuje obciążenie do 150 kg, posiada zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, dzięki czemu jest bezpieczna w użytkowaniu.

Rura wznosząca VS 60 pełni funkcję łącznika pomiędzy zbiornikiem a pokrywą, pozwala również na zachowanie odpowiedniego przykrycia zbiornika gruntem. Zbiorniki wyposażone w rurę wznoszącą VS60 pozwalają na przyłączenie rury o dnie na głębokości ok 75 cm pod poziomem terenu (w przypadku głębiej posadowionych rur można zastosować dodatkowy pierścień dystansujący). Podobnie jak pokrywa TwinCover z poborem, również rura wznosząca VS60 może być montowana w terenach zielonych, gdzie nie występuję najazd samochodów.

Uszczelka jest elementem stosowanym na łączeniu między zbiornikiem a elementami wznoszącymi, po to aby do wnętrza nie dostawały się napływające wody powierzchniowe.

W skład zestawu domowo-ogrodowego ECO ze zbiornikiem BlueLine II:

 • pokrywa TopCover,
 • rura wznosząca VS60,
 • uszczelka
 • konsola MPI ECO,
 • filtr OPTI z nadstawką,
 • pompa Top Multi-Evo II,
 • pływający kosz ssawny do pompy,
 • filtr domowy do wody.

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem BlueLine II

W skład zestawu domowo-ogrodowego ECO ze zbiornikiem F-Line:

 • pokrywa TopCover,
 • rura wznosząca VS60,
 • uszczelka
 • konsola MPI ECO,
 • filtr OPTI z nadstawką,
 • pompa Top Multi-Evo II,
 • pływający kosz ssawny do pompy,
 • filtr domowy do wody.

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem F-Line

W skład zestawu domowo-ogrodowego ECO ze zbiornikiem NEO:

 • pokrywa TopCover,
 • rura wznosząca VS60,
 • uszczelka
 • konsola MPI ECO,
 • filtr OPTI z nadstawką,
 • pompa Top Multi-Evo II,
 • pływający kosz ssawny do pompy,
 • filtr domowy do wody.

Zestaw domowo-ogrodowy ECO ze zbiornikiem NEO

Wyposażenie opcjonalne:

 • filtr Maxi,
 • filtr Maxi Plus,
 • filtr koszowy do filtra Maxi Plus,
 • rura przedłużająca do filtra Maxi i Maxi Plus,
 • czujnik poziomu cieczy AQUATO,
 • uspokojony wlew DN100,
 • tunel rozsączający DrainTunel 624 l – typ lekki oraz ciężki (podłączenie do przelewu awaryjnego),
 • pakiet dla ruchu samochodów osobowych (dot. zbiorników BlueLine II, F-Line oraz NEO).