Zbiorniki podziemne na wodę pitną

Podziemne zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej względem tych wykorzystywanych w systemach zagospodarowania wody deszczowej wyróżnia przede wszystkim fakt stosowania atestowanego tworzywa. Umożliwia to bezpieczne magazynowanie w nich wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż zbiorniki z naszej oferty posiadają stosowne atesty wydane przez PZH. Druga kwestia to szczelność zbiorników na wodę pitną. Nie posiadają one przyłączy jak wersje na deszczówkę. Kwestia wlotu, wylotu itp. jest rozpatrywana każdorazowo indywidualnie w zależności od instalacji i wykonuje się je wtedy jako połączenia wspawane z końcem bosym lub kołnierzem. Dobrą praktyką przy zbiornikach na wodę pitną jest również stosowanie podwójnej pokrywy, aby zapobiec dostosowaniu się do zmagazynowanej wody pitnej, np. wody opadowej z poziomu terenu. Analogicznie jak pozostałe zbiorniki podziemne z naszej oferty, również te na wodę pitną są wytwarzane w procesie rotomouldingu.

EcoLine II

W przypadku serii EcoLine na wodę pitną możemy wyróżnić dwa typy zbiorników – poziome i pionowe. Pierwsze z nich to odpowiedniki dobrze znanych zbiorników na deszczówkę w pojemności od 1700 do 7500 litrów. Zbiorniki pionowe z kolei są dostępne w czterech pojemnościach, tj. 1150, 1550, 2050 i 3000 litrów. Wyróżnia je niewielka średnica, od 1,1 do 1,5 metra, a więc zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię. Seria posiada atest PZH o numerze B.BK.60110.0689.2022

RoDrink

Seria RoDrink na wodę pitną to odpowiednik zbiorników RoTerra znanych z oferty deszczówkowej. Zbiorniki RoDrink dostępne są w pojemności do aż 65 000 litrów. Co istotne, wspominana pojemność jest dostosowana do wymiarów standardowej naczepy samochodu ciężarowego, a więc nie mam tutaj mowy o transporcie pondagabarytowym. Co stanowi już na starcie dużą zaletę tego rozwiązania. Zbiorniki przystosowane są do różnych warunków instalacji, również niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, terenach przejazdowych czy też głębokiego montażu z naziomem aż do 2,5 metra! Omawiany typoszereg posiada atest PZH o numerze B.BK.60110.1476.2023.