Wykorzystanie wody deszczowej Wrocław

W centrum Wrocławia, przy placu Dominikańskim, powstał nowy kompleks biurowy, w którym przewidziano wykorzystanie wody deszczowej – Dominikański. Jak mówi o obiekcie jego deweloper – Skanska Property Poland, są to zielone biura w sercu miasta. Lokalizacja kompleksu stanowi jedną z jego wielu zalet. Budynek został zaprojektowany i wykonany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

wykorzystanie wody deszczowej Wrocław

źródło: www.wroclaw.pl

Kompleks składa się z trzech budynków – dwóch nowo wybudowanych gmachów A i B oraz odrestaurowanego ze smakiem budynku C – dawnego pałacu Oppersdorfów. Łączna wielkość powierzchni najmu wynosi 40 tys m2. Do dyspozycji najemców, na parkingu podziemnym, oddano również 380 miejsc parkingowych. Zostały przygotowane specjalne, zamykane boxy na rower oraz prysznice dla rowerzystów, także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Wykorzystanie wody deszczowej na cele spłukiwania toalet i pisuarów zostało przewidziane w budynkach A oraz B. Zaprojektowano w tym celu betonowe zbiorniki retencyjne w konstrukcji budynków. Nad ilością wody w zbiornikach czuwają hydrostatyczne sondy poziomu podłączone do central deszczowych. W zbiornikach umieszczono pompy zatapialne podające wodę deszczową do zbiorników podręcznych central deszczowych. Centrale deszczowe są natomiast połączone z wewnętrzną instalacją doprowadzającą wodę do spłuczek WC i pisuarów. Centrale posiadają również awaryjne zasilanie wodą wodociągową, na wypadek braku wody deszczowej.

wykorzystanie wody deszczowej Wrocław

Zasilanie wodą z sieci jest realizowane poprzez elektrozawory wyposażone w swobodną przerwę powietrzną typu AA zgodną z normą PN-EN 1717, dzięki temu nie istnieje ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. Dopływ wody wodociągowej zabezpieczono również przed wytwarzaniem się uderzeń hydraulicznych powodowanych nagłym zamknięciem zaworów, w tym celu zastosowano małe naczynia przeponowe umieszczone w pewnej odległości przed zaworami.

Centrale typu AquaMatic Industrial 100 H zostały wyposażone dodatkowo w naczynia przeponowe o pojemności 200 l. Dzięki ich zastosowaniu, zmniejszyła się częstotliwość załączania pomp, a co za tym idzie zwiększyła się ich żywotność. 

Woda deszczowa przed trafieniem do zbiorników jest podczyszczana na filtrach skośnych zamontowanych na rurociągach dopływowych. Kolejnym etapem oczyszczania wody są filtry węglowe zlokalizowane na rurociągach tłocznych central deszczowych.

wykorzystanie wody deszczowej Wrocław

Centrale deszczowe są skomunikowane z system zarządzania budynkiem (BMS) i przesyłają nieustannie informacje na temat ich pracy.

Biurowiec jest certyfikowany w systemie LEED na poziomie Gold. Uzyskanie wysokich not podczas oceny umożliwiło między innymi wykorzystanie wody deszczowej, które przyczyniło się do redukcji zużycia wody wodociągowej. Zrównoważona gospodarka wodna i redukcja jej zużycia pozwala na uzyskanie 10 punktów i jest jednym z wymagań krytycznych niezależnie od poziomu certyfikatu.

Więcej na temat obiektu można znaleźć na stronie dewelopera.