Rozsączanie wody deszczowej w gruncie – dobór urządzeń i wymiarowanie układu

Jednym ze sposobów zagospodarowania wody deszczowej na terenie działki jest jej odprowadzanie do gruntu. Wodę opadową z dachów i tarasów można wprowadzać do ziemi bezpośrednio, choć warto ją wcześniej mechanicznie oczyścić. Odpływ z powierzchni utwardzonych jak podjazdy, parkingi i ulice należy wcześniej podczyścić z substancji ropopochodnych (nie dotyczy to terenów o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha oraz terenów własnego gospodarstwa domowego). Rozsączanie wody deszczowej w gruncie to jeden z najprostszych sposobów na deszczówkę.

Odprowadzanie wody deszczowej do gruntu bez zatrzymywania jej wcześniej w zbiornikach uniemożliwia jej wykorzystanie, ale przynosi inne korzyści. Pozwala na zatrzymanie opadu w miejscu jego powstania i odbudowanie zapasów wód podziemnych dostępnych m. in. dla roślin. Posiada korzystny wpływ na lokalny mikroklimat oraz niweluje koszty związane z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji. Tzw. podatek od deszczu jest coraz bardziej popularny w polskich miastach i gminach – opłaty za wody opadowe. Informacje na temat opłat wynikających z tematów związanych z zagospodarowaniem wody deszczowej znajdują się również w jednym z wcześniejszych wpisów w akapicie Uwarunkowania prawne.

Urządzenia

Urządzeniami służącymi do wprowadzania wody deszczowej do gruntu mogą być rury drenarskie, skrzynki i tunele rozsączające oraz studnie chłonne. Każde z tych urządzeń posiada pewne zalety.

Tunele rozsączające pozwalają na tworzenie długich ciągów, posiadających wewnątrz dużo wolnej przestrzeni, co zapewnia dobry przepływ powietrza oraz swobodny przepływ wody. Pozwala to na wydłużenie żywotności układu rozsączającego. Warunki beztlenowe powodują kolmatację (zatykanie) dna oraz ścianek układu, zmniejszając jego wydajność. Tunele rozsączające nadają się do rozsączania wody z różnych wielkości zlewni. Tunele sprawdzą się również w sytuacji, gdy układ rozsączający musi zostać posadowiony płytko i nie można zastosować kilkuwarstwowego układu rozsączania ze skrzynek retencyjno-rozsączajacych. Tunele charakteryzują się również dużą powierzchnią rozsączania przez dno i ścianki boczne. Posiadamy 3 pojemności tuneli, tj. Draintunel 270 i 624 litry oraz Drainmax 1600 litrów.

Tunel rozsączający Draintunel

Tunel rozsączający Drainmax

Studnie chłonne to urządzenia do punktowego odprowadzania wody deszczowej. Pojedyncza studnia może odprowadzać wodę z powierzchni nawet 100 m2 (w zależności od przepuszczalności gruntu). Posiadają dużą pojemność retencyjną i pozwalają na rozłożenie rozsączania w czasie. Studnie Igloo posiadają pojemność 900 l.

Studnia chłonna Igloo

Rozwiązania oparte na rurach drenarskich są stosunkowo tanie, jednak posiadają niską pojemność retencyjną. Przy rozsączaniu wody z dużych powierzchni nie zalecamy stosowania tych urządzeń. Dodatkowo minusem tego rozwiązania jest fakt, iż układ z rur drenarskich, w stosunkowo krótkim czasie może ulec zamuleniu, a co za tym idzie traci swoją zdolność do rozsączania.

Skrzynki rozsączające to bardzo uniwersalne urządzenia, ponieważ można je układać obok siebie i/lub jedna z drugą. Jest to uzależnione od warunków lokalnych oraz przestrzeni, którą dysponujemy w miejscu inwestycji.Pojedyncza skrzynka charakteryzuje się zdolnością akumulacyjną około 950 litrów na 1 metr sześcienny skrzynki, co pozwala odprowadzać duże ilości wody pod warunkiem, że grunt jest odpowiednio chłonny.

Skrzynka rozsączająca

Dodatkowym urządzeniem, które należy zainstalować przed układem rozsączającym jest filtr, gdzie będą osadzać się zanieczyszczenia spływające z deszczówką z dachu np. Opti, Maxi lub Maxi Plus. Filtr nie jest wymagany w sytuacji, gdy układ rozsączający służy do odbioru nadmiaru deszczówki ze zbiornika, gdzie filtr jest zamontowany w lub przed nim.

Wymiarowanie

Głównymi czynnikami wymiarowymi układów rozsączania są powierzchnia dachu oraz przepuszczalność gruntu (współczynnik filtracji). Dodatkowym czynnikiem jest natężenie deszczu miarodajnego oraz czas trwania deszczu. MPI korzysta z kilku programów wspomagających projektowanie, dobór i wymiarowanie układów rozsączających.

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.