01.07.2020 – Moja Woda – program dofinansowań do systemów wykorzystania wody deszczowej

Moja Woda – program dofinansowań do systemów wykorzystania wody deszczowej

Moja Woda – o co chodzi?

Program Moja Woda dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Kto może skorzystać?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Jakie środki można otrzymaĆ?

Środki będą wypłacane w formie dotacji, lecz nie większej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie większej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Gdzie składać wnioski?

Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

Dowiedz się więcej na stronie NFOŚiGW!

Sprawdź gotowe systemy wykorzystania wody deszczowej przygotowane dla Ciebie przez firmę MPI w dziale produkty! Sprawdź ich ceny w naszym cenniku!

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.