30.12.2020 – Kontynuacja programu Moja Woda 2021 – Najnowsze informacje

Kontynuacja programu Moja Woda 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił planowane nabory na rok 2021. Na opublikowanej liście znalazły się również dotacje do zadań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz roztopowych. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem program „Moja Woda” ma być kontynuowany w zbliżającym się roku. Rozpoczęcie naboru jest zależne od daty ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami programu nadal mają być osoby fizyczne będące właścicielami albo współwłaścicielami nieruchomości zagospodarowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Na styczeń oraz luty zaplanowany jest nabór wniosków na dotacje oraz pożyczki dla przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W ubiegłym roku podmioty mogły ubiegać się o dotację do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 40 000 zł oraz o pożyczkę, gdzie łączne dofinansowanie dotacyjne i pożyczkowe ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się dostawy, roboty budowlane i usługi niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego poniesione po dniu ogłoszenia naboru, związane z m.in.:

  • budową zbiorników retencyjnych, retencyjno-odprowadzających oraz retencyjno-infiltracyjnych,
  • budową instalacji rozsączającej lub nawadniającej, łączeni z budową wyżej wymienionych zbiorników,
  • budową instalacji odprowadzającą wody opadowe zebrane z rynien, wpustów, do wyżej wymienionych zbiorników,
  • opracowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia (nie więcej niż 10% wartości dotacji).

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.