Aktualności

Wyjazd na szkolenie do Aachen

Cały nasz dział techniczny uczestniczył w szkoleniu, które odbywało się u naszych zachodnich sąsiadów🇩🇪, konkretnie w miejscowości #Aachen w firmie INTEWA GmbH (5-6 Marzec). Słuchaliśmy dużo👂 o systemach do oczyszczania ścieków szarych, systemach do uzdatniania wody deszczowej💦 oraz pitnej, jak i systemach do infiltracji wód opadowych.