Aktualności

Firma MPI s.c. miała zaszczyt wziąć udział w szkoleniu organizowanym da pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej – pion zapobiegawczego nadzoru sanitarnego z terenu województwa dolnośląskiego, przez Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. Prezentacja dotyczyła systemów wykorzystania wody deszczowej i wody szarej w obiektach użyteczności publicznej.