Aktualności

XII Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne – oficjalna relacja

“Wskutek urbanizacji miasta ulegają znacznym przekształceniom, zaburzającym naturalne funkcjonowanie systemów przyrodniczych.

Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalny wzrost ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Co więcej, zasoby wody pitnej wciąż się kurczą. Dlatego konieczne są działania, które pozwolą zmierzyć się…”Czytaj dalej