21.03.2022 – Dofinansowania do małej retencji – Toruń i Lublin

Toruń

Rusza otwarty nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, jak również przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą), którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Torunia, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

W ramach naboru wniosków Gmina Miasta Toruń przeznaczy na realizację programu kwotę 500 tys. zł.

Więcej znajdziesz tutaj oraz tutaj.

Źródło: https://www.torun.pl/pl/dofinansowanie-do-malej-retencji-0


Lublin

Do 8 kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski do drugiej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina – „Złap deszczówkę”. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń, do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w tym roku, czyli kwoty 150 tys. zł.

Wniosek o udzielenie dotacji może zostać złożony na realizację różnych inwestycji, której celem jest zatrzymywanie wód opadowych w gospodarstwie domowym. Spektrum możliwości wykorzystania dotacji jest bardzo szerokie. Może być to budowa naziemnego wolnostojącego czy też podziemnego zbiornika, ogrodu deszczowego, studni chłonnej lub też inne rozwiązanie. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki. Z naszego miejskiego programu mogą skorzystać jedynie mieszkańcy Lublina, zaś teren objęty inwestycją nie może być miejscem prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Artur SzymczykZastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Więcej znajdziesz tutaj oraz tutaj.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/mieszkancy-moga-skladac-wnioski-do-programu-zlap-deszczowke,440,1945,1.html

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.