Aktualności

MPI otrzymała certyfikat Polski Ślad

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza firma przeszła pozytywną weryfikację w ramach projektu Polski Ślad.

Firmy

Projekt „Polski Ślad” stawia sobie za cel promocję i wspieranie prawdziwie polskich firm, które płacą podatki w Polsce i są niezależne od obcych kapitałów. Skierowany jest nie tylko do polskich przedsiębiorców, ale także do konsumentów – do wszystkich tych, którzy chcą świadomie kształtować swoją rzeczywistość i przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki.

Więcej o projekcie

Strona główna