Wykorzystanie wody deszczowej, Toruń

Wykorzystanie wody deszczowej – Stacja Przeładunkowa Odpadów w Toruniu

W roku 2016 w Toruniu ruszyła Stacja Przeładunkowa Odpadów. Za jej pośrednictwem śmieci z miasta i okolicznych gmin trafiać będą do zakładu termicznego przekształcania w Bydgoszczy, gdzie zostaną przetworzone na prąd i ciepło. Stacja przeładunkowa w Toruniu powstała przy ul. Kociewskiej. Realizację inwestycji powierzono włoskim firmom Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia, odpowiedzialnym również za budowę spalarni w Bydgoszczy.

Budowa stacji przeładunkowej była częścią projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego”, który wartego ponad 130 mln euro. Inwestorem była spółka komunalna z Bydgoszczy – Pronatura.

Od początku 2016 roku stacja przyjmuje odpady wytworzone przez mieszkańców Torunia oraz 7 okolicznych gmin. Po zważeniu i zewidencjonowaniu śmieci są transportowane do zakładu termicznego przekształcania w Bydgoszczy. Docelowo, za pośrednictwem stacji, do bydgoskiej instalacji trafiać będzie 60 tys. ton odpadów rocznie. Na mocy porozumienia między Gminą Miastem Toruń a Miastem Bydgoszcz zawartym 29 października 2009 roku Toruń gwarantuje konkretne, rosnące w kolejnych latach, ilości odpadów dostarczanych do wspólnego zakładu.

Dzięki realizacji Projektu „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru metropolitalnego” samorządy nim objęte spełnią wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, unikając tym samym dotkliwych kar za niedostosowanie systemu gospodarki odpadami do norm unijnych. Redukcja ilości składowanych odpadów, przyczyni się także do ograniczenia efektu cieplarnianego. W procesie termicznego przekształcania wyprodukowanych zostanie około 60 tys. MWh prądu i blisko 800 tys. GJ ciepła. Jest to ilość energii wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Dodatkowo koszty unieszkodliwiania odpadów będą niższe.

Rozwiązanie

Woda deszczowa służy w SPO do prac porządkowych prowadzonych w hali przeładunkowej, po zakończeniu sortowania odpadów podłogi i urządzenia są spłukiwane deszczówką. Pozwala to na znaczne oszczędności na rachunkach za wodę.

Wykorzystano centralę deszczową AquaMatic Industrial 100 H 8-50, wyposażoną w dwie pompy wspomagające, hydrostatyczną sondę poziomu oraz naczynie wzbiorcze o pojemności 100 l. Pompy zostały umieszczone w studni ssawnej połączonej z sąsiednim, otwartym zbiornikiem na wodę deszczową. Ze względu na dużą odległość pomiędzy pompami w studni i centralą deszczową, konieczne było zainstalowanie dodatkowego elektrozaworu otwieranego w momencie uruchamiania pomp i zamykanego po ich wyłączeniu.

Ta realizacja jest doskonałym przykładem zrównoważonej gospodarki wodnej i wykorzystania dostępnych na miejscu zasobów. Wykorzystywanie wody wodociągowej do prowadzenia prac porządkowych byłoby nieracjonalne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego.

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.