Instalacja trzech zbiorników BlueLine II 10 000 litrów, Warszawa

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH DLA DZIENNEGO URSYNOWSKIEGO CENTRUM ZABIEGOWEGO W WARSZAWIE

Realizacja: maj – wrzesień 2010 rok

Założenia

Wody opadowe z dachu projektowanego i istniejącego budynku oraz z przyległego terenu są odprowadzane do zbiorników retencyjnych. Wody z parkingów przed wlotem do zbiorników są podczyszczane w separatorze koalescencyjnym. Wody opadowe są zużywane do spłukiwania misek ustępowych (20 sztuk) oraz do podlewania zieleni za pomocą zaworów czerpalnych zamontowanych na ścianach projektowanego budynku (2 sztuki). Rozprowadzenie wód deszczowych w budynku odbywa się za pomocą centrali sterującej zlokalizowanej w budynku.

Realizacja

Zaprojektowano 3 zbiorniki z PE typu BlueLine II o pojemności 10 m³ każdy połączone w układ bateryjny. Pierwszy zbiornik w układzie został doposażony w dopływ z uspokojonym wlewem, pobór z filtrem i pływakiem oraz przelew awaryjny. Wszystkie zbiorniki pracują jak układ naczyń połączonych zestawem kształtek. Zbiorniki wyposażone są w rury wznoszące, teleskopy i pokrywy wytrzymałe na ruch samochodów osobowych. Przed wlotem do zbiornika posadowiono filtr wody deszczowej Maximus. Również po separatorze, a przed doprowadzeniem wody do układu zbiorników zamontowywano filtr Maximus. Filtr Maximus zainstalowany jest pod powierzchnią terenu, z przeznaczeniem do oczyszczania wody wpływającej do zbiornika deszczówki.

Wyposażenie techniczne filtra jest przystosowane do pracy pod maksymalnym obciążeniem, np. parkingów samochodowych, Głębokość posadowienia filtra zwiększono poprzez dodanie odpowiednio dobranej długości przedłużenia rury wznoszącej. Studzienki filtracyjne przykryto włazami typu ciężkiego. Do zasilania w wodę deszczową przyborów w budynku zastosowano centralę deszczową Aqumatic Industrial 100 14-60 o maksymalnych parametrach: wydajność 14 m3/h i podnoszenie 60 m. Centrala zamontowana została w osobnym pomieszczeniu na poziomie parteru. Ze względu na odległość pomiędzy zbiornikiem a miejscem usytuowania centrali konieczne było zainstalowanie pompy zasilającej umieszczonej w zbiorniku. Centrala jest w pełni wyposażoną jednostką sterującą do systemów zagospodarowania wody deszczowej.

Urządzenie składa się z elektrycznego systemu sterowania, wewnętrznego zbiornika buforowego ze szczeliną powietrzną typu AA i zintegrowanym zestawem dwóch pomp. Woda z instalacji wodociągowej jest dostarczana zgodnie normą PN-EN 1717 w zależności od zapotrzebowania do wewnętrznego zbiornika buforowego ze szczeliną powietrzną typu AA, a w przypadku niedoboru wody deszczowej, wystąpienia ciśnienia zwrotnego w instalacji kanalizacyjnej lub trybu pracy ręcznej. Przelew awaryjny z centrali podłączono do kanalizacji sanitarnej biegnącej pod posadzka parteru. Zintegrowany z centralą zbiornik wyrównawczy ma za zadanie zmniejszenie częstotliwości załączania urządzeń podnoszących ciśnienie.

Całość instalacji wewnętrznej deszczowej serwisuje firma GRUNDSERWIS Agnieszka Opolska Warszawa ul. Jaktorowska 3/5.

Dobór systemu i dostawa urządzeń

MPI s.c.
Zakrzewo, ul. Gajowa 22
62-070 Dopiewo

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.