Pierwsza instalacja SOLIDO smart w Polsce

Zakończyły się prace montażowe pierwszej oczyszczalni typu Solido Smart w Polsce. Oczyszczalnia obsługiwać będzie dom jednorodzinny zamieszkały przez 5 osobową rodzinę.

Oczyszczalnia SOLIDO smart w zbiorniku Blue Line II 2600 litrów dla 5 użytkowników

W tle zdjęcia po lewej tunele rozsączające, służące odprowadzaniu ścieków oczyszczonych do gruntu, przed zamontowaniem. Na zdjęciu po prawej zbiornik oczyszczalni oraz studzienka do poboru próbek ścieków oczyszczonych. U góry zdjęcia widoczny fragment tzw. Smart Pipe, umożliwiającej pobór osadu ze zbiornika oczyszczalni.

SOLIDO SMART łączy zalety sprawdzonych systemów SOLIDO z ekstremalnie małą ilością potrzebnego miejsca. System SBR działa podobnie jak w oczyszczalniach komunalnych, ścieki są napowietrzane bez wstępnego oczyszczania. Pozwala to na bardzo sprawne oczyszczanie ścieków bez emisji nieprzyjemnych zapachów.

Podczas montażu układu rozsączającego należy pamiętać o podsypce i obsypce o odpowiedniej przepuszczalności. W tym wypadku zastosowano żwir płukany o uziarnieniu 8-16 mm. Po obsypaniu tuneli żwirem, przykryto je geowłókniną, aby drobne cząstki gruntu spoczywające nad układem nie dostawały się pomiędzy ziarna żwiru i nie zmniejszały jego przepuszczalności. W końcowym etapie oznaczono również trasę przebiegu rury doprowadzającej za pomocą paska z folii.