Terminal DHL, Płaszewko k/Słupska

Terminal DHL

Źródło: EBK Fasady

O obiekcie

Oddany do użytku w drugiej połowie 2018 roku terminal DHL powstał na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej miasta Słupsk w Płaszewku. Obiekt został wyposażony w system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej m.in. na cele spłukiwania toalet. DHL Parcel od wielu lat skutecznie realizuje swoją politykę GOGREEN. W związku z szeroko zakrojonym planem rozwoju firmy na terenie kraju powstanie wiele kolejnych inwestycji o podobnym charakterze.

Woda deszczowa w DHL Płaszewko

W obiekcie wykorzystano dostarczoną przez firmę MPI centralę deszczową z pompą wspomagającą Aquamatic Industrial 80 H 9-70. Urządzenie, dzięki zainstalowanej w zbiorniku wody deszczowej hydrostatycznej sondzie poziomu, rozpoznaje poziom wody deszczowej w zbiorniku podziemnym, a w razie jej braku uruchamia zasilanie wodą wodociągową. Czujnik ciśnienia w instalacji informuje o jego spadku, uruchamiając tym samym jedną lub, w razie dużego zużycia, obie pompy ciśnieniowe. Po ustabilizowaniu ciśnienia w instalacji pompy zostają wyłączone. Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu jednej z pomp, sterownik co 24h zmienia kolejność ich uruchamiania. Dodatkowo, w celu zmniejszenia częstotliwości załączania pomp, zamontowano naczynie przeponowe o pojemności 100 litrów, które podtrzymuje ciśnienie w instalacji.

Aquamatic Industrial 80 H

Schemat instalacji przedstawia się następująco:
Schemat Aquamatic Industrial 80 H

Karta katalogowa AquaMatic Industrial 80 H