Układy i skrzynki rozsączające

Jedną z metod uporania się z wodą deszczową może być rozsączanie w gruncie, jednak jest ona silnie uzależniona od przepuszczalności gruntu oraz ilości dostępnego miejsca.

Istnieje wiele rozwiązań z zakresu rozsączania wody deszczowej, najbardziej popularnymi są obecnie skrzynki, tunele rozsączające, a także studnie chłonne.

Elementy rozsączające stanowią również uzupełnienie systemów wykorzystania wody deszczowej, pozwalają na pozbycie się jej nadmiaru, gdy dojdzie do przepełnienia zbiornika.

uklad1

Przykładowy system rozsączania z zastosowaniem filtra Maxi Plus podczyszczającego wodę oraz dwiema studniami Igloo.

Oferowane produkty:

Studnie Igloo 900 litrów

Posiadające dużą pojemność retencyjną studnie Igloo pozwalają na przetrzymanie dużej ilości wody i powolne jej rozsączanie w otaczającym gruncie. Mogą zostać połączone w rozgałęzione systemy. Pozwalają zmniejszyć ilość potrzebnego żwiru.

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba studni 1 2 3
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba studni 2 4 6
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba studni 3 6 8
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba studni 4 7 10

 

uklad2

Studnie chłonne 624 i 270 litrów

Dostępne są w dwóch wariantach pojemnościowych – dużym (624 l) i małym (270 l). Charakteryzują się szerokim zastosowanie, tj.: rozsączanie wody deszczowej, rozszączanie ścieków oprowadzanych z osadnika gnilnego czy rozsączanie ścieków odprowadzanych z oczyszczalni biologicznych. Sposób podłączenia to wlot boczny. Wykonane są z polietylenu technologią odlewu rotacyjnego.

parametr studnia duża studnia mała
wysokość [mm] 1543 1515
szerokość [mm] 802 563
długość [mm] 1067 656
pojemność całkowita [l] 624 270

Studnia chłonna duża 624 l Studnia chłonna mała 270 l

 

Tunele rozsączające Draintunel 620 i 270 litrów

Tunele rozsączające to kompromis pomiędzy klasycznym drenażem rozsączającym oraz studniami chłonnymi. Posiadają znaczną pojemność retencyjną i pozwalają tworzyć kilka równoległych do siebie i nieprzerywanych nitek. Draintunel są dostępne w dwóch wielkościach.

Draintunel 620 litrów

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba tuneli 1 2 3
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba tuneli 2 4 6
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba tuneli 3 6 8
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba tuneli 4 7 10

 

uklad3

Draintunel 270

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba tuneli 2 4 6
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba tuneli 4 8 11
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba tuneli 6 11 16
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba tuneli 7 14 21

 

 

uklad4

Skrzynki rozsączające 230 l

Niewielka i lekka skrzynka rozsączająca (waga tylko ok. 7kg) zastępuje ok. 1 tony żwiru. Dużą zaletą skrzynki jest przede wszystkim jej zdolność akumulacyjna, która wynosi aż 950 litrów na m3 skrzynki. W przypadku rowów żwirowych, ta zdolność wynosi tylko 150-300 litrów na m3. Skrzynki rozsączające montuje się szybko i sprawnie bez użycia specjalistycznego sprzętu. Można je łączyć ze sobą i w zależności od warunków lokalnych można je ustawiać obok siebie lub jedna za drugą.

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba skrzynek 4 8 12
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba skrzynek 8 16 22
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba skrzynek 11 22 30
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba skrzynek 13 28 38

uklad5