Układy rozsączające

Jedną z metod uporania się z wodą deszczową może być rozsączanie w gruncie, jednak jest ona silnie uzależniona od przepuszczalności gruntu oraz ilości dostępnego miejsca.

Istnieje wiele rozwiązań z zakresu rozsączania wody deszczowej, najbardziej popularnymi są obecnie skrzynki, tunele rozsączające, a także studnie chłonne.

Elementy rozsączające stanowią również uzupełnienie systemów wykorzystania wody deszczowej, pozwalają na pozbycie się jej nadmiaru, gdy dojdzie do przepełnienia zbiornika.

uklad1

Przykładowy system rozsączania z zastosowaniem filtra Maxi Plus podczyszczającego wodę oraz dwiema studniami Igloo.

Oferowane produkty:

Tunele rozsączające DRAINMAX 1600 litrów

Tunele DRAINMAX charakteryzują się bardzo dużą pojemnością retencyjną. Dodatkowym autem jest też ich duża wytrzymałość. Są one dostępne w dwóch wariantach wytrzymałości na obciążenia, tj. do 12 oraz do 60 ton. Dzięki temu tunele rozsączające DRAINMAX doskonale sprawdzą się w montażu pod terenami, gdzie odbywa się ruch pojazdów ciężarowych, np. parkingi, place przy centrach logistycznych itp. Tunele można układać w rzędach. Na skrajach każdego z nich należy umieścić element początkowy i końcowy. Te elementy są również dostępne w dwóch wariantach (obciążenia do 12 lub 60 t). Pojemność pojedynczego elementu wynosi 100 litrów. Zastosowanie tuneli rozsączających pozwala na zagospodarowanie opadu w miejscu jego wystąpienia, a także odciążenie sieci kanalizacyjnej i odbudowę zasobów wodnych.

Karta katalogowa produktu.

 

Tunele DRAINMAX znalazły szerokie zastosowanie w zagospodarowaniu wody deszczowej. Ich podstawowe przeznaczenie to rozsączanie wody w gruncie. Przykład takiego rozwiązania zaprezentowano na poniższej grafice. Dzięki niemu, opad infiltruje w grunt w miejscu wystąpienia. Co za tym idzie woda wraca do swojego naturalnego obiegu, a także pozwala to na odciążenie sieci kanalizacyjnej.

 

 
Tunele DRAINMAX mogą być stosowane również w przypadku rozsączania wód z niecki infiltracyjno-ewaporacyjnej. Takie rozwiązanie jest stosowane w przypadku konieczności podczyszczenia wody deszczowej poprzez filtrację przez warstwy gleby ożywionej, a także w przypadku, gdy przestrzeń przeznaczona pod nieckę jest ograniczona.

 

 

Dodatkową funkcją tuneli DRAINMAX jest możliwość retencjonowania wody opadowej, czyli czasowym jej przetrzymaniu przed oprowadzeniem do kanalizacji przez regulowany odpływ. Takie rozwiązanie pozwala na zredukowanie krytycznych przepływów w kanalizacji podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Poprzez czasowe magazynowanie tych wód możliwe jest podłączenie nowych powierzchni uszczelnionych do istniejących sieci kanalizacyjnych zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przedstawione rozwiązanie może być kompromisem w sytuacji, gdy warunki gruntowe nie pozwalają na rozsączanie wody opadowej w gruncie.

 

Wnętrze tuneli jest całkowicie puste, dzięki czemu istnieje możliwość pełnej inspekcji oraz czyszczenia układu rozsączającego.  W tym celu rząd tuneli musi być połączony ze studzienką inspekcyjną, poprzez którą wprowadza się kamerę inspekcyjną lub dyszę czyszczącą. Po mechanicznym czyszczeniu tuneli, osad może być usunięty ze studzienki inspekcyjnej. Opisane powyżej dodatkowe możliwości tuneli DRAINMAX zostały przedstawione na poniższych rycinach.

 

Tunele rozsączające Draintunel 620 i 270 litrów

Tunele rozsączające to kompromis pomiędzy klasycznym drenażem rozsączającym oraz studniami chłonnymi. Posiadają znaczną pojemność retencyjną i pozwalają tworzyć kilka równoległych do siebie i nieprzerywanych nitek. Draintunel są dostępne w dwóch wielkościach.

Draintunel 620 litrów

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba tuneli 1 2 3
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba tuneli 2 4 6
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba tuneli 3 6 8
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba tuneli 4 7 10

 

uklad3

Draintunel 270

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba tuneli 2 4 6
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba tuneli 4 8 11
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba tuneli 6 11 16
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba tuneli 7 14 21

 

 

uklad4

Studnie Igloo 900 litrów

Posiadające dużą pojemność retencyjną studnie Igloo pozwalają na przetrzymanie dużej ilości wody i powolne jej rozsączanie w otaczającym gruncie. Mogą zostać połączone w rozgałęzione systemy. Pozwalają zmniejszyć ilość potrzebnego żwiru.

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba studni 1 2 3
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba studni 2 4 6
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba studni 3 6 8
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba studni 4 7 10

 

uklad2

 

Skrzynki rozsączające 230 l

Niewielka i lekka skrzynka rozsączająca (waga tylko ok. 7kg) zastępuje ok. 1 tony żwiru. Dużą zaletą skrzynki jest przede wszystkim jej zdolność akumulacyjna, która wynosi aż 950 litrów na m3 skrzynki. W przypadku rowów żwirowych, ta zdolność wynosi tylko 150-300 litrów na m3. Skrzynki rozsączające montuje się szybko i sprawnie bez użycia specjalistycznego sprzętu. Można je łączyć ze sobą i w zależności od warunków lokalnych można je ustawiać obok siebie lub jedna za drugą.

Rodzaj gruntu / Opis Powierzchnia zlewni w m2
Przepuszczalność w m/s 100 200 300
1×10-3 Piasek gruboziarnisty Liczba skrzynek 4 8 12
1×10-4 Piasek średni/drobny Liczba skrzynek 8 16 22
1×10-5 Piasek gliniasty Liczba skrzynek 11 22 30
1×10-6 Glina piaszczysta Liczba skrzynek 13 28 38

uklad5