Systemy pozwalające wykorzystać wodę deszczową w ogrodzie, np. do podlewania zieleni i prac porządkowych.