Centrale deszczowe AquaMatic Industrial

Centrale deszczowe AquaMatic Industrial
Centrale deszczowe AquaMatic Industrial to urządzenia do zasilania wodą deszczową hoteli, zakładów produkcyjnych, dużych budynków mieszkalnych i tym podobnych. Są wyposażone w sterownik z wyświetlaczem za pomocą, którego możliwa jest komunikacja z urządzeniem. Każde z urządzeń posiada dwie wielostopniowe pompy oraz zbiornik podręczny, umieszczone wewnątrz obudowy. W okresach deficytu wody deszczowej, zbiornik podręczny napełniany jest wodą wodociągową poprzez zawór elektromagnetyczny. Pompy ciśnieniowe pracują na przemian, lub obie jednocześnie w przypadku dużego zużycia wody. Sterownik pozwala na regulację ciśnienia załączania oraz wyłączania każdej z pomp.

Centrale deszczowe AquaMatic Industrial występują w dwóch rodzajach konstrukcyjnych. Pierwszy z nich to centrale AquaMatic Industrial H, wyposażone w ciśnieniowe pompy normalnie ssące, pobierające wodę tylko ze zbiornika podręcznego oraz pompy wspomagające umieszczone wewnątrz zbiornika wody deszczowej. Stosowane są w sytuacji gdy odległość i różnica wysokości między dnem zbiornika a urządzeniem jest zbyt duża dla pomp samozasysających. Drugim rodzajem są centrale AquaMatic Industrial S, wyposażone w pompy samozasysające, które mogą zasysać wodę bezpośrednio ze zbiornika na deszczówkę.

Więcej na temat central deszczowych można przeczytać w dziale Baza Wiedzy.
Zobacz broszurę dotyczącą systemów wykorzystania wody deszczowej w obiektach użyteczności publicznej.
Sprawdź karty katalogowe produktów:
Aquamatic Industrial 80 H 9-x
Aquamatic Industrial 80 H 14-x
Aquamatic Industrial 160 H 9-x
Aquamatic Industrial 160 H 14-x
Aquamatic Industrial 160 H 25-x
Aquamatic Industrial 160 S