Separatory tłuszczów

Separator tłuszczów TH

Separatory tłuszczów to urządzenia przeznaczone do zatrzymywania substancji stałych, tłuszczów i olejów oraz skrobi zawartych w ściekach bytowo-gospodarczych wytwarzanych w:
- gastronomii - kuchniach, restauracjach, barach, stołówkach, jadalniach,
- przetwórstwie spożywczym - masarniach, ubojniach, przetwórstwie nabiału i tłuszczów i warzyw.
W procesie separacji substancji tłuszczowych i cząsteczek polisacharydów wykorzystywane są zjawiska sedymentacji i flotacji. Dopływające do separatora ścieki kierowane są do komory osadnika. Pod wpływem działania siły grawitacyjnej następuje opadanie większych części stałych na dno komory urządzenia. Cząstki
tłuszczu, których ciężar właściwy jest mniejszy od ciężaru właściwego wody, gromadzą się na jej powierzchni. Warstwę powstałych osadów należy regularnie usuwać.