Separatory substancji ropopochodnych

KH-3

Separatory substancji ropopochodnych przeznaczone są do zatrzymywania olejów i paliw, zawiesin oraz zanieczyszczeń stałych zawartych w wodach opadowych oraz procesowych, spływających z:
- parkingów i placów manewrowych
- stacji benzynowych
- myjni samochodowych
- warsztatów i złomowisk,
które są odprowadzane do zbiorczej kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej oraz do wód lub do ziemi.

Urządzenia te projektuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością.

Dopływające do separatora ścieki kierowane są do pierwszej komory osadnika. Pod wpływem działania grawitacji następuje sedymentacja, czyli rozdzielenie wody i zanieczyszczeń, cięższych od wody. W wyniku procesu, na dnie komory powstaje osad. W drugiej komorze zatrzymane zostają drobne frakcje. W filtrze koalescencyjnym, znajdujące się w wodzie małe krople węglowodorów łączą się w większe, posiadające zdolność unoszenia się. Wypływają na powierzchnię wody, tworząc warstwę substancji ropopochodnych, którą należy regularnie usuwać.