Układy rozsączające

Rozsączanie ścieków oczyszczonych w gruncie może zostać zrealizowane podobnie jak rozsączanie wody deszczowej, z pewnymi zastrzeżeniami. Dno układu rozsączającego musi znajdować się przynajmniej 1,5 m powyżej zwierciadła wody pierwszej warstwy wodonośnej. Nie zaleca się również stosowania w tym celu skrzynek rozsączających.

Oferowane produkty:

Studnie Igloo 900 litrów

uklad2

Posiadające dużą pojemność retencyjną studnie Igloo pozwalają na przetrzymanie dużej ilości wody i powolne jej rozsączanie w otaczającym gruncie. Mogą zostać połączone w rozgałęzione systemy. Pozwalają zmniejszyć ilość potrzebnego żwiru.

Tunele rozsączające Draintunel 620 i 270 litrów

Tunele rozsączające to kompromis pomiędzy klasycznym drenażem rozsączającym oraz studniami chłonnymi. Posiadają znaczną pojemność retencyjną i pozwalają tworzyć kilka równoległych do siebie i nieprzerywanych nitek. Draintunel są dostępne w dwóch wielkościach.

uklad3uklad4

 

 

 

 

Draintunel 620 270