Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków i elementy rozsączające

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie idealne dla inwestorów borykających się z brakiem możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków często wiąże się z większym nakładem inwestycyjnym niż budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki, jednak w perspektywie czasu okazuje się być rozwiązaniem tańszym ze względu na znacznie niższe koszty eksploatacji.
Oczyszczalnie przydomowe są całkowicie bezpieczne dla środowiska, a proces oczyszczania ścieków gwarantuje bezpieczeństwo dla środowiska. Co więcej, urządzenia te sprawdzają się bardzo dobrze w każdych warunkach, Można je zamontować zarówno na działce z wysokiem poziomem wód gruntowych, jak i na tej położonej na glinie lub na skale.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków znajdujące się w naszej ofercie spełniają wszystkie, rygorystyczne normy dotyczące wymaganych efektów ekologicznych, sprawności oczyszczania i stężeń zanieczyszczeń w odpływie. Można je instalować również na obszarach aglomeracji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wyniki badań notyfikowanych jednostek badawczych wykazały zgodność oczyszczalni z normą PN-EN 12566-3:2016-10.

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Działanie oczyszczalni przydomowej oparte jest na dwóch głównych procesach: mechanicznym i biologicznym. Proces mechaniczny polega na zebraniu nierozpuszczonych zanieczyszczeń w osadniku gnilnym, gdzie podlegają mineralizacji i fermentacji. Drugi etap to tlenowe procesy biologiczne, podczas których mikroorganizmy (głównie bakterie), usuwają rozpuszczone w wodzie substancje organiczne. Oczyszczalnie są łatwe w utrzymaniu, szczelne i odporne na warunki zewnętrzne.

Oczyszczalnia ekologiczna (drenażowa) składa się z osadnika oraz drenażu. W osadniku oczyszczone zostają ścieki w około 70%, a kolejny etap odbywa się już poniżej drenażu rozsączającego. Tego typu oczyszczalnia jest bezpieczna dla środowiska, a oczyszczona ciecz może przedostać się do wód grutowych, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska. Tego typu oczyszczalnie charakteryzują się niskim osztem eksploatacji, łatwym i szybkim montażem, prostą obsługą, a niekiedy – pod dodatkowym podczyszczeniu - ścieki można wykorzystać ponownie.

Wytrzymałe zbiorniki i trwałe komponenty to znaki rozpoznawcze proponowanych przez nas rozwiązań. Oczyszczalnie typu SBR Solido oraz oczyszczalnie typu jednokomorowy SBR Solido SMART to nasze produkty flagowe. Ścieki oczyszczone można wprowadzać do gruntu za pomocą układów rozsączających lub odprowadzać do innych odbiorników np. cieków wodnych.