Wybierz kategorię

System wykorzystania wody szarej dla budynków użyteczności publicznej

system wykorzystania wody szarej

System wykorzystania wody szarej – zalety

• Możliwość zredukowania zużycia wody nawet o 50%
• Niskie zużycie energii elektrycznej
• Brak dodatków chemicznych
• Technologia szybkiej filtracji
• Jakość wody oczyszczonej spełniająca wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej wody do kąpieli (76/160/EEC)
• Komponenty łatwe w montażu i niewymagające dużych nakładów konserwacyjnych

System wykorzystania wody szarej – opis

System wykorzystania wody szarej składa się ze sterownika PLC, zbiorników, modułów filtracyjnych i wszystkich pozostałych elementów koniecznych do niezawodnej pracy.
W pierwszym zbiorniku (oczyszczanie tlenowe) gromadzona jest woda szara wytwarzana przez prysznice, wanny i umywalki do rąk, poddawana następnie procesowi napowietrzania. Zapewniane są optymalne warunki do rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za rozkład zanieczyszczeń.
W kolejnym zbiorniku (zbiornik filtracji), podczyszczoną wodę szarą oddziela się od zanieczyszczeń za pomocą ultrafiltracji. Wielkość porów filtra membranowego 0,00005 mm pozwala na usunięcie z wody wirusów, bakterii i cząstek stałych. Woda oczyszczona wysokiej jakości spełnia wymagania europejskiej dyrektywy dotyczącej wody kąpieliskowej 76/160/EEC oraz 2006/7/EC. Oczyszczona woda jest następnie transportowana do trzeciego zbiornika (zbiornik wody czystej) za pomocą pompy filtratu.
Trzeci zbiornik (zbiornik wody czystej) służy za magazyn wody do przyszłego wykorzystania. Oczyszczona woda szara jest doprowadzana do kranów, zaworów, zbiorników spłuczek i innych odbiorników za pomocą pompy zatapialnej lub osobnego zestawu do podnoszenia ciśnienia.

System wykorzystania wody szarej – schemat (na bazie systemu GW 3000 I)

System wykorzystania wody szarej

System wykorzystania wody szarej – nasze artykuły

Rzecz o wodzie szarej – Magazyn Instalatora
Wykorzystanie wody szarej – Magazyn Instalatora