Oczyszczanie i wykorzystanie ścieków szarych

Ścieki szare są tym co odpływa z pryszniców, wanien, umywalek, pralek czy zlewów kuchennych (często pomija się to źródło ze względu na duże stężenie zanieczyszczeń organicznych). Innymi słowy wodą wykorzystaną wcześniej, w różnych celach, o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, nie posiadającą kontaktu z produktami przemiany materii.

Temat wykorzystania wody szarej (ścieki szare) jest w naszym kraju jeszcze stosunkowo mało znany. Mianem wody szarej często błędnie określa się wykorzystywaną w budynkach wodę deszczową. Zrealizowane inwestycje przewidujące ponowne wykorzystywanie zużytej wody można prawdopodobnie policzyć na palcach jednej ręki. Jednak wciąż wzrasta świadomość projektantów oraz architektów dotycząca tych rozwiązań, co powinno przekładać się na wiedzę wśród inwestorów, a to z kolei na wzrost realizacji tego typu przedsięwzięć.

Woda szara jest niezawodnym i pewnym źródłem wody, którą można ponownie wykorzystać. W przeciwieństwie do wody deszczowej jej dostępność nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Ilość wytwarzanej i zużywanej wody szarej jest łatwa do zbilansowania. Bogata w azot i fosfor stanowi doskonałe źródło tych makroelementów dla roślin i może zmniejszać nie tylko ilość wody wodociągowej wykorzystywanej do podlewania, ale też zastąpić konieczność stosowania nawozów sztucznych. Odzyskiwanie wody szarej jest znakomitym środkiem na zmniejszenie presji antropogenicznej na naturalne zasoby wody, naszego najcenniejszego surowca, pierwiastka życia.

Zobacz zrealizowane projekty z wykorzystaniem wody szarej