Oczyszczanie i wykorzystanie ścieków szarych (wody szarej)

Odzyskiwanie wody szarej

 

Co to jest woda szara (ścieki szare)

Ścieki szare są przede wszystkim tym co odpływa z pryszniców, wanien, umywalek oraz pralek. Innymi słowy wodą wykorzystaną wcześniej, w różnych celach, o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, nie posiadającą kontaktu z produktami przemiany materii.

Temat wykorzystania wody szarej (ścieki szare) jest w naszym kraju jeszcze stosunkowo mało znany ale z dnia na dzień zainteresowanie mocno wzrasta. Mianem wody szarej często błędnie określa się wykorzystywaną w budynkach wodę deszczową jednak wciąż rośnie świadomość projektantów oraz architektów dotycząca tych rozwiązań. Powinno to przekładać się na wiedzę wśród inwestorów, a to z kolei na wzrost realizacji tego typu przedsięwzięć.

Woda szara jest niezawodnym i pewnym źródłem wody, którą można w pełni bezpiecznie, ponownie wykorzystać do spłukiwania, mycia powierzchni czy podlewania ogrodu. W przeciwieństwie do wody deszczowej jej dostępność nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Ilość wytwarzanej i zużywanej wody szarej jest łatwa do zbilansowania.

Recycling wody szarej

Odzyskiwanie wody szarej jest znakomitym środkiem na zmniejszenie antropopresji na naturalne zasoby wody, naszego najcenniejszego surowca - pierwiastka życia! Oczyszczanie wody szarej odbywa się przy pomocy instalacji automatycznie sterowanych, które pozwalają odfiltrować zanieczyszczenia i oczyszczoną wodę skierować do dowolnego użycia.

Poniżej znajduje się przykładowy projekt instalacji do oczyszczania wody szarej w domach jednorodzinnych

Projekt oczyszczania wody szarej

Zbiornik wody szarej

System do odzysku wody szarej składa się zazwyczaj z dwóch zbiorników:

  • zbiornik wody szarej
  • zbiornik wody czystej

W zbiorniku na wodę szarą (ścieki szare) znajduje się aparatura do oczyszczania wody (między innymi filtr oraz stacja membran). Po oczyszczeniu woda trafia do zbiornika na wodę czystą.

Przeczytaj więcej o:

Projektach do odzysku wody szarej w domach jednorodzinnych.

W zależności od indywidualnych uwarunkowań przygotowujemy system skrojony pod Twoje potrzeby.

Jeśli jesteś zainteresowany, nie czekaj i skontaktuj się z naszym działem technicznym! Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Zobacz zrealizowane projekty z wykorzystaniem wody szarej.

https://mpi.com.pl/realizacje/laboratoria-cuprum-wroclaw/