Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na system zagospodarowania wody deszczowej


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:2. Powierzchnia w m2 dachu włączonego do systemu wykorzystania deszczówki, w rzucie.
3. Rodzaj obiektu:
4. Krótka charakterystyka obiektu, ilość kondygnacji (również podziemnych):
5. Docelowe wykorzystanie deszczówki:6. Materiał pokrycia dachu:


7. Nachylenie dachu:

8. Obciążenie powierzchni nad zbiornikiem:9. Podłączenie przelewu awaryjnego ze zbiornika:10. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu posadowienia zbiornika:


11. Planowana odległość zbiornika od budynku w m:
12. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji
(w m pod poziomem terenu):
13. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


14. Przewidywane zużycie wody:15. Najwyżej położony punkt poboru wody w instalacji wody deszczowej.


17. Dane kontaktowe