Formularz woda deszczowa 2016Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na system rozsączania wody deszczowej.


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:2. Powierzchnie podłączone do systemu rozsączania wody deszczowej i ich krótki opis:
3. Inwestor:4. Obciążenie powierzchni nad układem rozsączającym:5. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji (w m pod poziomem terenu):
6. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


7. Inne wymagania / dodatkowe informacje:
8. Dane kontaktowe