MPI S.C. M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny realizuje projekt pn.:

„System oczyszczania wody szarej”

Cele i planowane efekty:

Głównym celem realizacji projektu jest wprowadzenie nowego na rynku polskim, innowacyjnego i opartego o polską myśl techniczną produktu, o cechach wyróżniających go na tle konkurencyjnych rozwiązań.
Efektem realizacji projektu jest:
– podniesienie innowacyjności oraz kompleksowości oferty produktowej MPI S.C. a także przejście firmy w kierunku firmy składającej kompletne systemy, co zwiększa przewagę rynkową;
– nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i naukowych, co daję możliwość ekspansji firmy na rynku ojczystym i zagranicznym.

Wartość projektu: 104 181,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 760,00 PLN
Projekt realizowany w okresie: 01.07.2016 – 31.12.2017

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać: Tomasz Makowski, tomasz.makowski@mpi.com.pl , nr telefonu: +48 61 853 00 04