Cenniki

 

CENNIK MPI 2022 v.2.1 – OBOWIĄZUJĄCY OD 5 LIPCA 2022
CENNIK MPI 2022 v.2.2 ANEKS 1 – OBOWIĄZUJĄCY OD 20 LIPCA 2022

Katalogi

Katalog zagospodarowania wody deszczowej
Katalog ogrodowy 2022 v.1.0

Broszury

Zagospodarowanie wody deszczowej – woda pitna z deszczówki
BioFlow i BioFlow FIX – biologiczne oczyszczalnie ścieków, modernizacja oczyszczalni drenażowych i zbiorników bezodpływowych
Centrale deszczowe
Czujnik poziomu cieczy AQUATO
Zagospodarowanie wody deszczowej – obiekty użyteczności publicznej
Zestaw AquaKing do zagospodarowania wody deszczowej
Tunele do rozsączania i retencji wód opadowych DRAINMAX
Zagospodarowanie wody szarej – system AQUALOOP
Zbiorniki oraz zestawy do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej Octagon
Zbiorniki na wodę pitną – podziemne i naziemne
Systemy rozsączania wody deszczowej w gruncie

Instrukcje obsługi

Produkty wycofane ze sprzedaży

Karty katalogowe

Atesty