Rozsączanie wody deszczowej w gruncie – dobór urządzeń i wymiarowanie układu

Jednym ze sposobów zagospodarowania wody deszczowej na terenie działki jest jej odprowadzanie do gruntu. Wodę opadową z dachów i tarasów można wprowadzać do ziemi bezpośrednio, choć warto ją wcześniej mechanicznie oczyścić. Odpływ z powierzchni utwardzonych jak podjazdy, parkingi i ulice należy wcześniej podczyścić z substancji ropopochodnych (nie dotyczy to terenów o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha oraz terenów własnego gospodarstwa domowego). Rozsączanie wody deszczowej w gruncie to jeden z najprostszych sposobów na deszczówkę.

Odprowadzanie wody deszczowej do gruntu bez zatrzymywania jej wcześniej w zbiornikach uniemożliwia jej wykorzystanie, ale przynosi inne korzyści. Pozwala na zatrzymanie opadu w miejscu jego powstania i odbudowanie zapasów wód podziemnych dostępnych m. in. dla roślin. Posiada korzystny wpływ na lokalny mikroklimat oraz niweluje koszty związane z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji. Tzw. podatek od deszczu jest coraz bardziej popularny w polskich miastach i gminach – opłaty za wody opadowe.

Urządzenia

Urządzeniami służącymi do wprowadzania wody deszczowej do gruntu mogą być rury drenarskie, skrzynki i tunele rozsączające oraz studnie chłonne. Każde z tych urządzeń posiada pewne zalety.
Rozwiązania oparte na rurach drenarskich są stosunkowo tanie, jednak posiadają niską pojemność retencyjną. Przy rozsączaniu wody z dużych powierzchni nie zalecamy stosowania tych urządzeń.

Skrzynki rozsączające to bardzo uniwersalne urządzenia, pozwalające na tworzenie zbiorników retencyjno-rozsączających o dużych pojemnościach. Zbiorniki takie składają się często nawet z kilku tysięcy pojedynczych skrzynek i pozwalają odprowadzać duże ilości wody pod warunkiem, że grunt jest odpowiednio chłonny. Dzięki dużym pojemnościom, rozsączanie może być rozciągnięte w czasie.

rozsączanie wody deszczowej

Tunele rozsączające pozwalają na tworzenie długich ciągów, posiadających wewnątrz dużo wolnej przestrzeni, co zapewnia dobry przepływ powietrza. Pozwala to na wydłużenie żywotności układu rozsączającego. Warunki beztlenowe powodują kolmatację (zatykanie) dna oraz ścianek układu, zmniejszając jego wydajność. Tunele rozsączające nadają się do rozsączania wody z małych i średnich powierzchni. Tunele sprawdzą się również w sytuacji, gdy układ rozsączający musi zostać posadowiony płytko i nie można zastosować kilkuwarstwowego układu rozsączania.

rozsączanie wody deszczowej

Studnie chłonne to urządzenia do punktowego odprowadzania wody deszczowej. Pojedyncza studnia może odprowadzać wodę z powierzchni nawet 100 m2 (w zależności od przepuszczalności gruntu). Posiadają dużą pojemność retencyjną i pozwalają na rozłożenie rozsączania w czasie. Studnie Igloo posiadają pojemność 900 l.

uklad2

Dodatkowym urządzeniem, które warto zainstalować przed układem rozsączającym jest filtr mechaniczny Maxi lub Maxi Plus.

Grafik-Sickerbox-2014

Wymiarowanie

Głównymi czynnikami wymiarowymi układów rozsączania są powierzchnia dachu oraz przepuszczalność gruntu (współczynnik filtracji). Dodatkowym czynnikiem jest natężenie deszczu miarodajnego oraz czas trwania deszczu. MPI korzysta z kilku programów wspomagających projektowanie, dobór i wymiarowanie układów rozsączających.