Aktualności

Najlepsi z natury 2.0 Zintegrowany program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informujemy, że nasza firma uczestniczyła w programie staży zawodowych prowadzonych w ramach projektu Najlepsi z natury 2.0 Zintegrowany program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ubiega się o środki na zrealizowanie kolejnej edycji staży zawodowych w 2022 roku.