Aktualności

22.12.2015

W dniu dzisiejszym spośród ofert, które wpłynęły do nas w wyznaczonym terminie (do dnia 22.12.2015), komisja oceniająca oferty wybrała Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu do zrealizowania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu (kod CPV – 73100000-3) w projekcie „System oczyszczania wody szarej”, w ramach konkursu PARP “Bon na innowacje”.