Aktualności

Światowy dzień wody

Dzisiaj Światowy dzień wody! Z tej okazji Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, zapraszają do wzięcia udziału w sesji naukowo-technicznej z okazji

ŚWIATOWEGO DNIA WODY

pod hasłem

CZYNIENIE NIEWIDOCZNEGO WIDOCZNYM