12.05.2017 Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w Radomiu

Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne w Radomiu

W dniach 25-26.04 br. w Radomiu odbyła się konferencja pod hasłem: Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne.

Tak o konferencji mówił prezydent Radomia, Radosław Witkowski:
„Zarządzanie wodami opadowymi stanowi jedno z wielkich wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Musimy zmierzyć się ze skutkami zmian klimatu w środowisku, które wskutek urbanizacji uległo znacznym przekształceniom, zaburzającym naturalne funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Charakterystyczne dla zabudowy miejskiej uszczelnienie powierzchni powoduje ekstremalne nasilenie ilości spływających wód opadowych, przeciążenie kanalizacji, a w konsekwencji – podtopienia i powodzie. Z kolei, w czasie suchej pogody, miejskie wyspy ciepła generują mikroklimat niekorzystny zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak i dla ludzi.

O tych problemach i sposobach ich rozwiązania dyskutować będziemy w gronie najlepszych specjalistów podczas trwającej w dniach 25-26 kwietnia w Radomiu XII edycji konferencji „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszam. Jako współgospodarze tego wydarzenia będziemy mieli zaszczyt zaprezentować projekt pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”, którego beneficjentem koordynującym jest Gmina Miasta Radom, realizowany przy współudziale środków unijnych z programu LIFE oraz ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

Na konferencji nie zabrakło naszej obecności.

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.