10.12.2015 – ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

10.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 dotyczące wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu (kod CPV – 73100000-3) w projekcie „System oczyszczania wody szarej”

Treść oferty

Załącznik nr 1

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2015 r., do godziny 9.45 w siedzibie Zamawiającego – osobiście lub pocztą na adres: MPI s.c. M. Piasny, S. Kaliszuk-Piasny; ul. Gajowa 22; 62-070 Dopiewo. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Dla ważności terminu decydująca jest data wpływu do siedziby spółki.

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.