06.11.2020 – Nowy Regulamin rządowego programu „Moja Woda”

Nowy Regulamin rządowego programu „Moja Woda”

1. Cel programu
1) Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach
jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
2) Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
i zagrożeń naturalnych.
2. Beneficjenci
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami1 nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dalej jako „Program”.
3. Forma i intensywność dofinansowania
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

POZOSTAŁE PUNKTY REGULAMINU ZNAJDZIESZ: TUTAJ

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.