02.08.2019 – „ZŁAP DESZCZ” – RUSZYŁ PROGRAM DOFINANSOWAŃ WE WROCŁAWIU

„ZŁAP DESZCZ” – RUSZYŁ PROGRAM DOFINANSOWAŃ WE WROCŁAWIU

Na czym to polega?

„Złap deszcz” – 2 sierpnia 2019 r. ruszył wrocławski program dotacji na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania o charakterystycznej nazwie. Od tego dnia można składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wrocław. W roku bieżącym na dofinansowania przeznaczono 80 000 zł, jednak istnieje możliwość, iż zostaną pozyskane dodatkowe środki na ten cel. Osoby fizyczne będąca właścicielem lub posiadające inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Wrocławia mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji w kwocie do 5 000 zł. Uzyskane środki muszą być wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu, montażu i robót ziemnych związanych z wykonaniem urządzeń zgodnych z założeniami zadania lub modernizacji istniejącej instalacji.

Jak się ubiegać?

Za cały program odpowiedzialne jest Biuro Wody i Energii, Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wnioski można składać w sekretariacie Biura, który znajduje się przy ul. Świdnickiej 53 lub przesłać do niego listownie. Ostatecznym terminem na złożenie wniosku o udzielenie dotacji jest dzień 30 września 2019 r. Z kolei rozliczenie dotacji należy dostarczyć do 30 listopada 2019 r. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływania, co istotne liczy się data dostarczenia prawidłowo wypełnionego wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Poniżej przedstawiono listę wymaganych dokumentów. Wzór każdego z nich można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu Miasta http://bip.um.wroc.pl/artykul/376/40663/wroclawski-program-dotacyjny-zlap-deszcz-2019 lub otrzymać w siedzibie Biura Wody i Energii. Wykaz niezbędnych dokumentów:

  • wniosek o udzielenie dotacji,
  • oświadczenie o realizacji zadania poza inwestycjami drogowymi, mieszkaniowymi, usługowymi, przemysłowymi,
  • wniosek o rozliczenie dotacji,
  • protokół wykonania zadania zgodnie z przeznaczeniem,
  • specyfikacja nasadzonych roślin,
  • oświadczenie dotyczące zakupu materiałów,
  • pełnomocnictwo przy współwłasności wraz z dowodem opłaty skarbowej.

W celu ułatwienia Mieszkańcom wykonania inwestycji objętych dotacją Biuro Wody i Energii sporządziło szacunkowe kosztorysy możliwych do zastosowania rozwiązań. Można je znaleźć pod linkiem umieszczonym powyżej.

Rola MPI

Część z przedstawionych propozycji znajduje się w ofercie naszej firmy. Zajmujemy się zarówno doborem niezbędnych produktów, jak ich dostarczeniem. Na naszej stronie internetowej https://mpi.com.pl/ w zakładce „Do pobrania” znajdą Państwo m.in. Katalog Zagospodarowania Wody Deszczowej oraz Katalog Ogrodowy. Co więcej w zakładce Produkty znajdują się opisy poszczególnych produktów. Dysponujemy m.in. systemami zagospodarowania deszczówki na cele ogrodowe i domowo-ogrodowe. Wśród nich wyróżniamy zestawy podstawowe (standard) oraz systemy bardziej rozbudowane (premium). W razie pytań z Państwa strony zapraszamy serdecznie do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce kontakt na stronie MPI.

złap deszcz

Źródło: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.