Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na system zagospodarowania wody deszczowej

Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) NIP: 777-319-00-06, adres do korespondencji: ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica, tel. +48 695 740 333, adres korespondencji mailowej: biuro@mpi.com.pl


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:


2. Powierzchnia w m2 dachu włączonego do systemu wykorzystania deszczówki, w rzucie.


3. Rodzaj obiektu:


4. Krótka charakterystyka obiektu, ilość kondygnacji (również podziemnych):


5. Docelowe wykorzystanie deszczówki:


6. Materiał pokrycia dachu:


7. Nachylenie dachu:


8. Obciążenie powierzchni nad zbiornikiem:


9. Podłączenie przelewu awaryjnego ze zbiornika:


10. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu posadowienia zbiornika:


11. Planowana odległość zbiornika od budynku w m:


12. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji
(w m pod poziomem terenu):


13. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


14. Przewidywane zużycie wody:


15. Najwyżej położony punkt poboru wody w instalacji wody deszczowej.17. Dane kontaktowe