Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na małą oczyszczalnię biologiczną


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:


2. Użytkowanie budynku:


3. Informacje dotyczące obiektu:


4. Powierzchnia i ukształtowanie działki:


5. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu posadowienia zbiornika:


6. Planowana odległość zbiornika od budynku w m:


7. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji (w m pod poziomem terenu):


8. Obciążenie powierzchni nad zbiornikiem:


9. Planowany odbiornik ścieków oczyszczonych:


10. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


11. Rura kanalizacyjna wychodząca z budynku:13. Dane kontaktowe