Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na małą oczyszczalnię biologiczną

Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) NIP: 777-319-00-06, adres do korespondencji: ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica, tel. +48 695 740 333, adres korespondencji mailowej: biuro@mpi.com.pl


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:


2. Użytkowanie budynku:


3. Informacje dotyczące obiektu:


4. Powierzchnia i ukształtowanie działki:


5. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu posadowienia zbiornika:


6. Planowana odległość zbiornika od budynku w m:


7. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji (w m pod poziomem terenu):


8. Obciążenie powierzchni nad zbiornikiem:


9. Planowany odbiornik ścieków oczyszczonych:


10. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


11. Rura kanalizacyjna wychodząca z budynku:13. Dane kontaktowe