Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na system rozsączania wody deszczowej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: MPI spółka cywilna M. Piasny, S. Kaliszuk – Piasny (wspólnicy: Mariusz Piasny, Sandra Kaliszuk – Piasny) NIP: 777-319-00-06, adres do korespondencji: ul. Szamotulska 28, Kobylniki, 62 – 090 Rokietnica, tel. +48 695 740 333, adres korespondencji mailowej: biuro@mpi.com.pl


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:


2. Powierzchnie podłączone do systemu rozsączania wody deszczowej i ich krótki opis:


3. Inwestor:


4. Obciążenie powierzchni nad układem rozsączającym:


5. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji (w m pod poziomem terenu):


6. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


7. Inne wymagania / dodatkowe informacje:


8. Dane kontaktowe