Informacje niezbędne do sporządzenia optymalnej oferty na system rozsączania wody deszczowej.


1. Lokalizacja geograficzna obiektu:


2. Powierzchnie podłączone do systemu rozsączania wody deszczowej i ich krótki opis:


3. Inwestor:


4. Obciążenie powierzchni nad układem rozsączającym:


5. Przybliżony, najwyższy zaobserwowany poziom wód gruntowych na terenie inwestycji (w m pod poziomem terenu):


6. Rodzaj gruntu w planowanym miejscu rozmieszczenia układu rozsączającego:


7. Inne wymagania / dodatkowe informacje:


8. Dane kontaktowe